Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o w Kramsku

Tutaj wpisz swój tekst...
Przedmiotem działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z.o.o jest zaspakajanie, zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Działalność przedsiębiorstwa obejmuje w szczególności:
- Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Kramsk
- Odbiór odpadów komunalnych zarówno od osób prywatnych jak i firm
- Usługi budowlano-instalacyjne

  * Utwardzanie terenów kostką brukową
-Wywóz nieczystości ciekłych beczką 5m3 oraz 17 m3
CENY KONKURENCYJNE !!!!

                                UWAGA WAŻNE !!!
                     NOWA POLITYKA PRYWTNOŚCI

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM NOWEJ STAWY O OCHRONIE DANCH OSOBOWYCH "RODO" ZMIENIONA ZOSTALA POLITYKA PRYWATNOŚĆI FIRMY.


Powołana uchwałą nr XVIII/90/99 Rady Gminy w Kramsku z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz na podstawie przepisów art. 9 i art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,  jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i kapitałem zakładowym wynoszącym 92.700 złotych (sierpień 2008 r.), zatrudnia dzisiaj 14 osób.                                                     Kontakt

Adres: 
ul.Kościelna 24a
62-511 Kramsk
Tel/Fax:63 246-21-45
Email: gpk.spzoo@wp.pl

 
Numery alarmowe:

Awarie wodociągów zgłaszać do:
Piotr Krakowski (miejscowości:Wola Podłeżna,Rudzica,Helenów)
Tel:663-592-424

Wesołowski Tadeusz (pozostałe miejscowości)
Tel:663-512-424
Sprawy odczytu wodomierzy
Mateusz Kubsik
697-672-424
Prezes Przedsiębiorstwa:
-
Paweł Łukaszewski
Tel: 609-501-103