Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o w Kramsku

Tutaj wpisz swój tekst...
Przedmiotem działalności Spółki jest zaspakajanie, zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Działalność Spółki obejmuje w szczególności:
- Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Kramsk
- Odbiór odpadów komunalnych zarówno od osób prywatnych jak i firm
- Usługi Budowlano-Instalacyjne

* Utwardzanie nawierzchni kostką brukową
- Wywóz nieczystości beczką 5m3 oraz 17m3
Konkurencyjne ceny !!!
Powołana uchwałą nr XVIII/90/99 Rady Gminy w Kramsku z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz na podstawie przepisów art. 9 i art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,  jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i kapitałem zakładowym wynoszącym 92.700 złotych (sierpień 2008 r.), zatrudnia dzisiaj 24 osób.

                                                    Kontakt:
Adres:
62-511 Kramsk,
ul.Kościelna 24a
Tel/Fax: 63 246 21 45
Email: gpk.spzoo@wp.pl
Numery alarmowe:

Awarie wodociągów zgłaszać do:
Piotr Krakowski (miejscowości:Wola Podłeżna,Rudzica,Helenów)
Tel:663-592-424

Wesołowski Tadeusz (pozostałe miejscowości)
Tel:663-512-424
Sprawy odczytu wodomierzy
Mateusz Kubsik
697-672-424
Prezes Przedsiębiorstwa:
-
Paweł Łukaszewski
Tel: 609-501-103